Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
info
Žiadne data alebo nastavenie...
Žiadne data alebo nastavenie...

Nová aréna : VIETCONG

 

 

Odporúčaný minimálny počet hráčov : 10

optimálne:10-16 hráčov

 Primerané oblečenie: pevná obuv, starší odev,

 

                                                       VÝSTROJ:
                                      K dispozícii máme výstroj pre 20 hráčov.

                                     1. kvalitné značkovače Tippmann 98 custom s dostrelom nad 100 metrov, 
                                     2. 12,16 a 20oz. Fľaše CO2  (aby plyn vystačil na dlhú hru),
                                     3. masky ..... na ochranu tváre a hlavne očí 
                                     4. vesta ,rukavice , chránič krku, kolien a lakťov.

 

DRUHY HIER:

DO POSLEDNÉHO MUŽA

DOBÝVANIE PEVNOSTI

BOJ O VLAJKY

KOMANDO akcia

KTO PRVÝ TRAFÍ CIEĽ SÚPERA?

Možnosť prenájmu budovy na AIRSOFT /2 poschodia/

:: BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
Hráči sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pravidlami.
Strieľať je povolené len na ihrisku v priebehu hry, alebo na miestach usporiadateľom určených k testovaniu, alebo vybíjaniu zbraní. Mimo hraciu zónu sa nosia zbrane zásadne vybité a zaistené a to iba v puzdre, alebo so zasunutou bezpečnostnou zátkou v hlavni.
Je zakázané strieľať a mieriť aj nenabitou zbraňou na hráča bez nasadenej ochr. masky. Na ostatných nehrajúcich sa nesmie strieľať, aj keď majú nasadenú ochr. masku.  Ak spozoruje hráč v priebehu hry, že v priestore ohrozenom streľbou sa nachádza osoba, alebo osoby, ktoré nemajú ochr. masku, je povinný zastaviť paľbu a upozorniť na túto skutočnosť rozhodcu / správcu ihriska.
Hráč, ktorý bol zasiahnutý,alebo musí z akýchkoľvek iných dôvodov odísť z ihriska počas hry upozorní správcu a odchádza so zdvihnutou rukou a zaistenou zbraňou.
Hráč nesmie byť na ihrisku pod vplyvom alkoholických nápojov či iných návykových látok.
Je zakázaný fyzický kontakt medzi protihráčmi.
Hráč, ktorý zistí poruchu na výstroji (prilba, zbraň, fľaša CO2, zásobník) počas hry je povinný okamžite opustiť ihrisko a o poruche informovať rozhodcu/dozorcu.
Hráč nesmie vykonať žiadne úpravy/opravy na požičanej výstroji.
Hráč nesmie priniesť na ihrisko žiadne zbrane/predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť spoluhráčov (napr. nože, dýky, palice).
Hráč, ktorý poruší bezpečnostné predpisy bude z hry okamžite diskvalifikovaný bez nároku na finančnú náhradu neodohraného času.
Hráč, ktorý svojim konaním poškodí alebo zničí niektorú časť výstroje musí zabezpečiť jej adekvátnu náhradu/opravu.

 

Podmienky hry.

  • Paintballu sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 15 rokov. Od 15 do 18 rokov len v sprievode dospelého. Každý záujemca pred tým, než sa začne jeho hra, podpisuje bezpečnostné pravidlá.
  • Hráč na ihrisko vstupuje v zodpovedajúcom oblečení a pevnej obuvi. Ochrana zdravia je vždy na prvom mieste. Každý hráč hrá na vlastné riziko.
TOPlist
Návštevnosť:   |  Tvorba webových stránok na WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok